Bæredygtighed
Circle Image

BÆREDYGTIGHED I NORDICS

OPBYGNING AF EN BÆREDYGTIG VIRKSOMHED

Uanset om det drejer sig om vores egne aktiviteter eller er dybt inde i vores forsyningskæde, så har bæredygtighed en fremtrædende plads i vores bevidsthed, efterhånden som vi fortsætter med at skabe en vækst, som vi er stolte af.

De globale trusler, vi står over for — fra klimaforandring til ressourceknaphed — berører os alle. Lige som jer ønsker vi at bidrage til at opbygge en planet, der er sund og som trives. Men først skal vi opbygge en bæredygtig virksomhed. Vi investerer i vedvarende energi, at forbedre forholdene i vores forsyningskæder og at tale åbent om klimaforandring. Og vi arbejder på at sikre, at de folk, vi er afhængige af — fra småbønder til leverandører — drager fordel af vores virksomheds vækst. Fordi alle fortjener en bæredygtig fremtid.

VI MÅLER VORES MILJØPÅVIRKNING OG SÆTTER LANGSIGTEDE MÅL

Vi arbejder på at forbedre den miljømæssige påvirkning fra vores virksomhed samt den sociale påvirkning i forhold til de lokalsamfund, vi er en del af.

En af de måder, vi opnår dette på, er igennem bæredygtigt indkøb. Det betyder, at vi sørger for at få de bedste ingredienser fra de bedste leverandører—leverandører, som passer på den jord, de dyrker, og som respekterer rettighederne for alle involverede. Lige fra at bidrage til at løfte bønder ud af fattigdom til at respektere naturens ressourcer, forsøger vi at gøre en forskel. 

Global bæredygtighed

See Our Global Sustainability Plan


The Mesquite Creek wind farm in Lamesa, Texas, generates energy equivalent to 100% of Mars’ electricity needs in the U.S.


Cookie Settings